เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

Contact

Contact-image

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

Address:

เลขที่ 2 ถนนราชธานี

ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง

34000

จังหวัดอุบลราชธานี

Phone: 045-352000 ต่อ 1705

Fax: 045-352-108

http://www.imt.ubru.ac.th

Motto

ประกันคุณภาพการศึกษา

Copyright 2005-2013 All rights reserved. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี.