5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

 วันนี้ (19 สิงหาคม 2560) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดอบรมหลักสูตร "5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต" ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ณ ห้องประชุมต้นคูน และอาคาร 50 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กิจกรรม 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตในองค์กร ที่ไม่ใช่เพียงแค่การทำความสะอาด ปัด กวาด เช็ด ถู เท่านั้น หลักการที่ถูกต้องในการดำเนินกิจกรรม เทคนิคและวิธีการที่ช่วยในการดำเนินกิจกรรม 5ส รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ "ยุทธการป้ายแดง" ในอาคาร 50 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

กิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนากลุ่มและทีมงาน (small group activity) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพการทำงานที่ดี สร้างวินัยและนิสัยที่ดีในการทำงาน ลดการค้นหาของ ลดอุบัติเหตุ ลดต้นทุน และเป็นพิ้นฐานสำหรับการพัฒนาระบบการจัดการต่าง ๆ ในองค์กร ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มี อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี เชษฐ์ ศรีไมตรี อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เป็นวิทยากร

หน่วยงานที่สนใจในการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ อาจารย์วรัญญู ทิพย์โพธิ์ หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม โทร. 090 909 6810 

  

 

 

 

 

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Motto

ประกันคุณภาพการศึกษา

Copyright 2005-2013 All rights reserved. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี.