ปฐมนิเทศนักศึกษา1/2561

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2561

สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางสาขาวิชาได้เชิญ ผู้ปกครองของนักศึกษาปี 1 เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อ

ให้ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบถึงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ภายในงานมีการมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษา

ที่มีความประพฤติดี เรียนดี ทำกิจกรรม มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเรียนการสอนในหลักสูตร

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Motto

ประกันคุณภาพการศึกษา

Copyright 2005-2013 All rights reserved. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี.