HomeIMT คืออะไร?

IMT คืออะไร?

 

 

IMT ย่อมาจาก Industrial Management Technology ครับ ซึ่งก็แปลว่า เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมนั่นเอง

จริงๆ แล้วในประเทศไทยมีหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนคล้ายๆ กัน (แต่ไม่เหมือนกันนะครับ) อยู่ 4 หลักสูตรคือ (1) วิศวกรรมอุตสาหการ, (2) การจัดการหรือการบริหารอุตสาหกรรม, (3) เทคโนโลยีการผลิตหรือวิศวกรรมการผลิต และ (4) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering;IE)

           นั้นจะเรียนวิชาที่เป็นพื้นฐานทางวิศวกรรมค่อนข้างแน่นกว่าสาขาอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้บัณฑิตที่จบออกไปเป็นวิศวกรนั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่า "Engineering Sense" หรือ "เซนส์ด้านวิศวกรรม" สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด นั่นคือจะค่อนข้างคิดอะไรเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล และเข้าถึงตลอดจนใช้งานอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีได้คล่องแคล่วกว่า จุดอ่อนของวิศวกรรมอุตสาหการคือขาดความรู้ด้านธุรกิจ นอกเสียจากนักศึกษาจะขวนขวายด้วยการลงทะเบียนวิชาด้านธุรกิจเป็นวิชาเลือก

การจัดการอุตสาหกรรมหรือการบริหารอุตสาหกรรม (Industrial Management;IM)

          เป็นสาขาวิชาทีมักจะสังกัดในคณะบริหารธุรกิจ ดังนั้นวิชาพื้นฐานที่เรียนก็จะเป็นพวกบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สังเกตได้ว่าบัณฑิตที่จบไปจะได้วุฒิเป็น "บริหารธุรกิจบัณฑิต" นั่นคือจะมีความสามารถในการจัดการที่ค่อนข้างโดดเด่น รู้และเข้าใจภาพรวมทางธุรกิจได้ชัดเจน แต่มีจุดอ่อนด้านเทคโนโลยีหรือวิศวกรรมเนื่องจากไม่ได้รับการปูพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์นั่นเอง ทำให้เมื่อจบออกไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมจะต้องปรับตัวอย่างมากในช่วงแรกๆ

about department img06 1

เทคโนโลยีการผลิต (Production Technology)

          บัณฑิตที่จบจากสาขานี้มักได้รับวุฒิเป็น "วิทยาศาสตร์บัณฑิต" หรือ "วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต" การเรียนจะเน้นไปที่วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและเป็นพื้นฐานของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งการที่จะเข้าใจกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมที่หลากหลายนั้นจำเป็นที่ต้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตอย่างเข้มข้น เช่น เคมี ชีวเคมี ฟิสิกส์ กรรมวิธีการผลิตทางเคมี กรรมวิธีการผลิตทางกล การหล่อ การกลึง ฯลฯ ดังนั้นความรู้ด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่บัณฑิตในสาขานี้ต้องปรับตัวอย่างมากเมื่อจบออกไปทำงาน อย่างไรก็ตามบัณฑิตด้านวิศวกรรมการผลิตจะมีความโดดเด่นเรื่องทักษะเชิงช่างมากกว่าวิศวกรรมอุตสาหการ

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management Technology;IMT)

             เป็นสาขาที่บูรณาการหรือควบรวมศาสตร์ด้านวิศวกรรมอุตสาหการเข้ากับศาสตร์ด้านการบริหารอุตสาหกรรม (IE+IM) บัณฑิตที่จบออกไปจึงมักได้รับวุฒิเป็น "วิทยาศาสตร์บัณฑิต" หรือ "วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต" แล้วแต่สถาบันการศึกษาและคณะที่สังกัด วิชาที่เรียนจะเน้นไปที่การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (Management Science) ซึ่งอาศัยข้อมูลเชิงสถิติและวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม นอกจากนี้นักศึกษายังจะเรียนวิชาต่างๆ ที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานในอุตสาหกรรม เช่น การควบคุมคุณภาพ (QC) , การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ (Purchasing and Material Control), การจัดการขนส่งและโลจีสติกส์, การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning Control), ระบบบำรุงรักษา (Machine Maintenance) ฯลฯ

              กล่าวโดยสรุป IMT หรือ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คือทางเลือกของนักศึกษาที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการทำงานในภาคอุตสาหกรรม เพราะเมื่อเรียนจบแล้วนักศึกษาจะสามารถเข้าทำงานได้ในหลายตำแหน่ง แล้วแต่ความชอบและความถนัดของนักศึกษาเอง ซึ่งต่างจากสาขาอื่นๆ ที่มีกรอบของวิชาชีพกำหนดไว้อย่างชัดเจน เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์,สารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร์จบไปก็ต้องไปทำงานในแผนกที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์จบไปก็ทำงานในแผนกที่เกี่ยวข้องกับด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์นั่นเอง

 Mp3 Player:

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Motto

August 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

ประกันคุณภาพการศึกษา

Copyright 2005-2013 All rights reserved. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี.